peyzaj ve süs bitkileri programı

Programın amacı:

 Ülkemizde tarım endüstrisi ile inşaat, hizmet ve turizm sektörleri arasındaki ilgi yoğunlaşmaktadır.İnşaat sektörünün, hizmet sektörünün ve turizm sektörünün çevresel ve içsel sorunlarının tarım sektörü ile birlikte kısmen de olsa çözüme kavuştuğunu söyleyebiliriz.Tarım sektörünün çevresel düzenleme ile ilgili alanı, diğer alanlardan özellikle istihdam kısmıyla öne çıkmaktadır.Diğer sektörlerin güçlenen yapısı direkt olarak ara eleman ihtiyacını gündeme getirmekte, tarım alanının güçlenmesini sağlamakta ve istihdamı özellikle çevre boyutu ile artırmaktadır. 


Programda Okutulan Dersler(tıklayınız):


Akademik Personel:


Dr. Öğr. Üyesi Hasan KÖSE (Program Sorumlusu)  

 

 
 Öğr.Gör.Dr. Funda ANKAYA 
  
  

Avrupa Birliği ile ilişkilerin güçlendiği günümüzde, tarımsal düzenlemeler ve çevre bilinci giderek güçlenmektedir. Buna bağlı olarak özellikle son yıllarda tüm dünyada artan çevre bilinci ve doğa sevgisinin yeniden canlandırılması ve ortaya çıkan çevre duyarlılığı bir uygarlık düzeyi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarını gündeme getirmektedir. Bu kapsamda bölgede bulunan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre Bakanlığının ilgili birimleri, il ve ilçelerdeki belediye hizmetlerinin özel birimleri, büyük sanayi kuruluşları, turizm tesisleri, sosyal alanlar( golf sahası, tenis sahası vb.) büyük konut siteleri ve yazlık alanlarda peyzaj uygulamaları ve çevre düzenlemelerine olan ilgi büyük önem arz etmektedir. Bu alanlarda istihdam edilecek nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç da artmaktadır.

Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tarımsal alanda faaliyet gösteren özel işletmelere personel yetiştiren, çevre ve tarım arasında koordinasyonu sağlayan bir program; çevre bilincinin gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır. 

 Mezunların Kazandıkları Diploma ve Unvan:
Önlisans Diploması - Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri

Mezunların Çalışma Alanları:
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ve bu kuruma ait fidanlıklar, Karayolları, Devlet Su İşleri ayrıca Belediyelerin Parklar ve Bahçeler Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile özel sektöre ait turistik oteller, tatil köyleri ve siteleri, peyzaj mimarlığı büroları, süpermarketlerin süs bitkileri satış reyonları, süs bitkileri üreten ve pazarlayan işletmeler ve fidanlıklar.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Fakülte ve Bölümler:
Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikerleri Ziraat Fakültelerinin Peyzaj Mimarlığı Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.


 Programda Okutulan Dersler: 


  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Katalogu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik