Akademik personel


 Prof. Dr. Şenay AYDIN
(Müdür)
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı
Laboratuar Teknolojisi Programı
Lisans : EÜ. Ziraat Fak.(1986)
Y.Lisans: EÜ. Fen Bil. Enst. (1989) 
Doktora : EÜ. Fen Bil. Enst. (1994)
Yrd.Doç : CBÜ.(1999) Doçent : CBÜ. (2000)
Profesör : CBÜ. (2006)  Dr. Öğr. Üyesi Emine Dilşat YEĞENOĞLU
(Müdür Yardımcısı)
Organik Tarım Programı
Lisans : EÜ. Ziraat Fakültesi (1996)
Y.Lisans: EÜ. Fen Bil.Enst. (1999)
Doktora : E.Ü.Fen Bilimleri Enst. (2007)
Yrd.Doç : CBÜ. (2008)
 Doç. Dr. Ersen Aydın YAĞMUR
Organik Tarım Programı
Lisans: D.E.Ü. Buca Eğt. Fak. Biyoloji Eğt. Böl. (1999)
Y.Lisans: Gaziantep Üni. Fen Bilimleri Ens. (2005)
Doktora: E.Ü. Fen Bilimleri Ens. (2011)
Doçent : ÜAK (2014)
  Prof. Dr. Emin ONAN
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı
Bitki Koruma Programı (Program Sorumlusu)
Lisans : EÜ Ziraat Fak. (1978)
Doktora : EÜ Fen Bil. Enst. (1988)
Doçent : CBÜ. (1994)
Profesör : CBÜ. (2000)
  Doç. Dr. Sinan ANLAŞ
Bitki Koruma
Lisans : DEÜ. Eğt. Fak. Biyoloji (1999)
Y.Lisans: EÜ. Fen Bil. Enst. (2004)
Doktora : EÜ. Fen Bil. Enst. (2007)
Yrd.Doç : CBÜ. (2011)
Doçent : ÜAK (2013)


  Dr.Ögr.Üyesi Hasan KÖSE
Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı
Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı
(Program Sorumlusu)
Lisans : AÜ. Ziraat Fakültesi (1981)
Y.Lisans: AÜ. Fen Bilimleri Enst. (1985)
Doktora : EÜ. Fen Bilimleri Enst. (1998)
Yrd.Doç : CBÜ. (2002)
 Dr.Öğr. Üyesi A. Nuray CEBECİ
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı
Kooperatifçilik Programı
Lisans : EÜ. Ziraat Fak. (1989)
Y.Lisans: EÜ. Fen Bil. Enst. (1992)
Doktora : EÜ. Fen Bil. Enst. (2001)
Yrd.Doç : CBÜ. (2002)
 

Dr.Öğr.Üyesi Esen KUTLU KUŞAKSIZ 
Bağcılık Programı
Lisans : EÜ. Ziraat Fak. (1989)
Y.Lisans: EÜ. Fen Bil. Enst. (1993)
Doktora : EÜ. Fen Bil. Enst. (1999)
Yrd.Doç : CBÜ. (1999) 

 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YENER
Laboratuar Teknonojidi Programı
(Program Sorumlusu)
Lisans : EÜ. Ziraat Fak. (1985)
Y.Lisans: EÜ. Fen Bil. Enst. (1988)
Doktora : EÜ. Fen Bil. Enst. (1997)
Yrd.Doç : CBÜ. (1997)
 Dr.Öğr.Üyesi Tamer KUŞAKSIZ
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı
(Program Sorumlusu)
Lisans : EÜ. Ziraat Fak. (1989)
Y.Lisans: EÜ. Fen Bil. Enst. (1991)
Doktora : EÜ. Fen Bil. Enst. (1996)
Yrd.Doç : CBÜ. (1999) 
  Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖRS
Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı
Lisans : EÜ. Biyoloji (1980)
Y.Lisans: DEÜ. Fen Bilimleri Enst. (1988)
Doktora : DEÜ. Fen Bilimleri Enst. (2001)
Yrd.Doç : CBÜ. (2002)
 

 Dr. Öğr. Üyesi Tuncay DEMİRER 
Bağcılık Programı
Lisans : CÜ. Ziraat Fakültesi. (1983)
Y.Lisans: CÜ. Fen Bilimleri Enst. (1990)
Doktora : GOPÜ. Fen Bilimleri Enst. (1995) 
Yrd.Doç : ÇOMÜ. Ziraat Fakültesi (1997)
Yrd.Doç : CBÜ. (2002)


  
 

 Dr. Öğr. Üyesi Rifat KARAKURT
Bağcılık Programı

(Program Sorumlusu)

Lisans: EÜ. Ziraat Fak. (1986)

Y.Lisans: Uludağ Ü. Fen Bil.Ens. (1990)
Doktora: Uludağ Ü. Fen Bil.Ens. (1995)
Yrd.Doç: CBÜ. (2013)

 Öğr. Gör. Dr.  Arzu KARAÇANCI 
Organik Tarım Programı(Program Sorumlusu)
Lisans : EÜ. Ziraat Fak. (1996)
Y.Lisans: EÜ. Fen Bil.Ens. (1999)
Doktora: EÜ. Fen Bil.Ens. (2010)
  Öğr.Gör. Hüseyin ATABAY 
Kooperatifçilik Programı
Lisans : EÜ. Ziraat Fak. (1997)
Y.Lisans: EÜ. Fen Bil. Ens. (2002)
 
  Öğr.Gör. Funda ANKAYA
Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı
Lisans: EÜ.Ziraat Fak.(2000)
Y.Lisans: EÜ. Fen Bil. Ens. (2007)
  Öğr.Gör. Ayşen COŞKUN
Laboratuar Teknolojileri Programı
Lisans : EÜ. Kimya Fak. (1979)
  Öğr.Gör. Bengü TÜRKYILMAZ
Tıbbi Aromatik Programı
Lisans : EÜ. Fen Fak. Matematik Bölm. (2005)
Y.Lisans : C.B.Ü. Fen Bil. Ens. (2013-2016)
  Öğr.Gör. Dr. Ummahan ÖZ
Tıbbi Aromatik Programı
Lisans : N.E.Ü. Eğt. Fak. Biyoloji (2013)
Y.Lisans : M.S.K.Ü. Fen Bil. Enst. (2014)Doktora:M.Ü. Fen Bil.Ens. ( 2015-2018)
  Öğr.Gör. Cuma Arık 
Bağcılık Programı
Lisans: Ç.Ü. Ziraat Fak. (2010)
Y.Lisans: S.D.Ü. Fen Bil.Ens. (2013)
Doktora: E.Ü. (2013-)

 Öğr.Gör.  Semih Derelioğlu
Kooperatifçilik Programı

Lisans: DPÜ Kamu Yönetimi (2007-2011)

Y.Lisans: CBÜ Sosyal Bil. Enst. (2012-2014)

Doktora: EÜ Sosyal Bil. Enst. (2014-...)

 
  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Katalogu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik