organik tarım programı

Programın Amacı:

Kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere; organik bitkisel ve hayvansal ürün üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması  hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

 Programda Okutulan Dersler(tıklayınız):

Akademik Personel:

Öğr.Gör.Dr. Arzu KARAÇANCI
(Program Sorumlusu) 
 
 Dr. Öğr. Üyesi Emine Dilşat YEĞENOĞLU 
 Doç.Dr. Ersen Aydın YAĞMUR 

Laboratuvarlarımız: 4 adet laboratuvarımız bulunmaktadır:
Toprak-Su-Bitki Analizleri Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Entomoloji laboratuvarı ve Müzesi
Örnek hazırlama laboratuvarı
 
Mezunların Kazandığı Diploma ve Ünvan:
Organik Tarım Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir. İki sene süreli önlisans eğitimi başarı ile tamamlandığında “Organik Tarım” ön lisans diploması ve “Organik Tarım Teknikeri” unvanı verilmektedir.
 
Organik tarım Teknikeri:
Tarımsal gıda ve gıda dışı üretiminin her aşamasında; ekolojik ve biyolojik doğal dengeyi gözeterek, çevreyi kirletmeden, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın kontrollü ve sertifikalı olarak tarımsal üretim yapan ara meslek elemanıdır.
 
Çalışma Ortamı ve Koşulları:
Organik tarım teknikerleri; bitki yetiştirilen tarla ve bahçelerde açık havada, organik hayvansal üretimin yapıldığı işletmeler ile tohumların fiziksel ve biyolojik değerlerinin saptandığı laboratuarlarda ise kapalı alanlarda çalışırlar. Açık havada çalışırken çamurlu, tozlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Gübre ile ilgili çalışmalar sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Organik tarım teknikerleri; Tarım İl Müdürlüğü Organik Tarım Komisyonu, Ziraat Mühendisleri, sertifikalı tarım işçileri, organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, Ekolojik Tarım Derneği (ETO) ve meslektaşlarıyla iletişim halinde çalışırlar.
 
Giriş Koşulları:
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-6“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.
 
Mezunların Çalışma Alanları:
Meslek elemanları; tarımsal üretime ilişkin geniş bir mesleki yelpazede çalışma imkanına sahiptir. Bu kapsamda organik tarım işletmelerinde, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında yardımcı eleman olarak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, tohumculuk, fidancılık, ilaç vb. araştırma merkezlerinde ve danışmanlık bürolarında iş bulma imkanına sahiptirler. Organik tarım ve organik ürün alanı meslek mensuplarının kendi işlerini kurup sürdürmelerine oldukça elverişlidir. Organik tarım ürünleri ve girdi materyallerinin üretim, ithalat ve ihracat işlemleri artarak yoğunlaşmakta, iç pazarda talebe bağlı olarak perakende sektörü de gelişmektedir. Çevre sağlığı ve insan hakları ile tüketici hakları çerçevesinde organik tarım rağbet gören ve gelişmeye açık bir sektör olarak görülmektedir. 
1.Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler.
2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri.
3.Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları.
4.Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri.
 
Meslekte İlerleme Olanakları:
Önlisansprogramını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca;
1. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir( SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKI İÇİN TEK ŞART DİKEY GEÇİŞ SINAVINA GİRMEK VE BU SINAV SONUCUNA GÖRE BİR YERE YERLEŞEMEMİŞ OLMASI GEREKMEKTİR. DGS sınavına girmeyen öğrenciler SINAVSIZ GEÇİŞ hakkından yararlanamıyacaktır.)  veya 
2. DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.
  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Katalogu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik