laboratuar teknolojisı programı 

Programın Amacı:
Bu programda öğrencilere Tarımsal laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi, analizlerde kullanılacak alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuar da çalışma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.Ayrıca; toprak, su, bitki, gıda, yem analizleri ve bitki koruma teknikleri ile ilgili yöntem belirleyebilecek, uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek ara eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Programda Okutulan Dersler (tıklayınız):

 Akademik Personel


Dr. Öğr. Üyesi Tuncay DEMİRER                                                                                   
    

 

Laboratuvarlarımız: 3 adet laboratuvarımız bulunmaktadır:
Kimya Laboratuvarı
Toprak-Su-Bitki Laboratuvarı
Örnek Hazırlama Laboratuvarı

 Mezunların Kazandıkları Diploma ve Unvan
Ön lisans mezunu, tekniker olarak çalıştırılma imkanına sahip olabilir.

Puan Türü ve Kontenjanı

Programın derslerinin fen ve matematik alt yapılı olması nedeniyle sayısal puanla öğrenci almaktadır. Laboratuvar teknolojisi programı kuruluşundan bu tarafa Y.Ö.K tarafından verilen örgün ve II. Öğretim kontenjanlarını tamamen doldurmaktadır. Her yıl 35-40 öğrenci kontenjanı verilmekte ve öğrenciler tarafından seçilerek doldurulmaktadır.Programa; Anadolu Meslek, Meslek Liseleri, Kimya Meslek Liseleri, Çok Programlı Liselerin Kimya Bölümü öğrencileri sınavsız geçiş tercihiyle gelebilecekleri gibi düz liselerin öğrencileri de ÖSYM nin yaptığı YGS 2 sınavıyla da girilebilir. 

Mezunların İş Olanakları
Tarım Bakanlığı Tarım İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Ziraat Odaları, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel kurulmuş olan Toprak-su-bitki, gübre analizleri yapan laboratuvarlar, yem fabrikaları, her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten fabrikalar, atık ıslah eden özel veya resmi kurumlara ait laboratuvarlar çalışma alanıdır. Ayrıca isteğe bağlı olarak bazı sağlık kurumlarında mezunlarımız çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Dersler Dışındaki Diğer Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Program öğrencileri 2. Sınıf eğitim – öğretimiyle birlikte 1 yıl süreyle Alaşehir İlçesinde çalışan Alaşehir Devlet Hastanesi Laboratuvarlarında, Ticaret Borsası Toprak- Su ve Yem Fabrikası Laboratuvarında bizzat çalışarak yılın sonunda Üniversite ve Kurumun ortak imzaladığı sertifikalar alırlar ve mezuniyetten sonra iş arama aşamasında diğer adaylara göre şans elde ederler.

 Mezun Olma Koşulları
Laboratuvar Teknolojileri programında okutulan derslerden başarılı olmak ve toplam 40 iş günü olan iş yeri uygulamalı eğitim stajlarını başarı ile tamamlamak

 Öğrencinin Ölçülüp Değerlendirilmesi
1 vize, 1 final sınavları yanında verilmişse ödev, laboratuvar grup çalışması gibi çalışmalar ve sınavlarda başarılı olmak

 Programın Eğitim Alt Yapısı ve Olanakları
Bilgisayar laboratuvarı, toprak, su, bitki, gıda, yem ve kimyasal analizlerini yapmaya yetecek donanım ve alt yapıya sahip programa ait  3 adet laboratuvar.

 Mezuniyet Sonrası Lisans Tamamlama Olanakları
Program mezunları DGS( Dikey Geçiş Sınavı)ile YÖK ün öngördüğü lisans programlarına (Biyoloj, Hemşirelik) girip Lisans tamamlayacakları gibi isterlerse ÖSYM nin yaptığı LYS sınavlarına da girerek, Üniversitelerin Ziraat, Gıda ve Su ürünleri Mühendisliklerini  kazanmaları durumunda Ön Lisans ta aldıkları derslerin ciddi bir kısmını muafiyette kullanarak daha kısa sürede ve daha başarılı olarak bitirebilirler.

 Programda Okutulan Dersler

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Katalogu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik