kooperatifçilik programı

Programın amacı:
Tarımsal ve tarım dışı kooperatiflerin; halkla, kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini kooperatifin amacı doğrultusunda düzenleyen, görev yaptığı kooperatifte mali ve idari işlemleri ilgili kanun ve ana sözleşmelere uygun olarak yürüten tarım ve tarım dışı tüm kooperatiflerde memurluk ve yöneticilik görevini üstlenecek ara eleman yetiştirmektir.

Programda Okutulan Dersler(tıklayınız):

Akademik Personel:


Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Diploma:
Kooperatifçilik Programı mezunları iki yıllık önlisans diploması almaya hak kazanırlar.
 
 Mezunların Çalışma Alanları:
Kooperatifçilik Programı mezunları ülkemizde faaliyette bulunan tarım kooperatiflerinde (tarım kredi kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, pancar ekicileri kooperatifleri vd.) ve tarım dışı kooperatiflerde (konut yapı kooperatifleri, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri vd.) ve kooperatif birlik ve merkez birliklerinde istihdam edilebilmektedir. Mezunlar ayrıca ziraat odaları ve tarımsal üretici birlikleri gibi mesleki üretici örgütlerinde ve bankalarda da çalışabilmektedir.
 
 Meslekte İlerleme Olanakları:
Kooperatifçilik Programı mezunları açık ve uzaktan eğitim sistemi çerçevesinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Açık öğretim Lisans Programı ve İşletme Fakültesi İşletme Açık öğretim Lisans Programı üçüncü sınıfına sınavsız geçiş yapabilmektedir. ( SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKI İÇİN TEK ŞART DİKEY GEÇİŞ SINAVINA GİRMEK VE BU SINAV SONUCUNA GÖRE BİR YERE YERLEŞEMEMİŞ OLMASI GEREKMEKTİR. DGS sınavına girmeyen öğrenciler SINAVSIZ GEÇİŞ hakkından yararlanamıyacaktır.) 
Kooperatifçilik Programı mezunları ayrıca dikey geçiş sınavında başarılı olarak;
İşletme,
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi,
Tarım Ekonomisi ve
Tarım İşletmeciliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
 
 Programa Kabul ve Kayıt Koşulları:
Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/kol/bölümlerinden mezun öğrenciler Kooperatifçilik Programına sınavsız geçiş yapabilmektedir:
 
A Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
Ticaret
Kooperatifçilik
Muhasebe
İşletme
Dış Ticaret
Bankacılık
Sigortacılık
 
 Yukarıda sayılanların dışında kalan diğer ortaöğretim kurumları mezunları ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavıyla ve YGS-5 puan türüne göre Kooperatifçilik Programına kabul edilmektedir. Alaşehir Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik Programında ikili öğretim yapılmaktadır. Buna göre Kooperatifçilik Programına kabul edilen yıllık öğrenci kontenjanı örgün öğretim 40 ve ikinci öğretim 40 olarak toplam 80 kişidir.
 
  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Katalogu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik